Oh BoovOh Boov

08-07-2015

Oh Boov It is a super-stupid bird. Birds always fly up, tap to bird down. Oh Boov Nó là một chú chim ngu ngốc. Chú chim luôn luôn bay lên, chậm vào màn hình để chú chim bay xuống.

mega888 apk