Xubala.com » Web store »

Bubble Up

27-10-2013 | Post By Linh Le

Balloon Flying

Bubble Up – developed iconic folk bring Vietnam into the game.

Play very simple method using two keys “LEFT” and “RIGHT” to move left or right, press “UP” to increase the speed, press “DOWN” to decrease speed.  Press “SPACE” to start or restart the game. Players get three balls, slow careful if you fly into obstacles when one ball will explode after 3 times it will end the game.

With the score you can achieve post to Facebook or Twitter to show off to your friends.

!!! :  Game can be addictive

Setup

Privacy!

  • We do NOT storage Google account  login information (and therefore, you need to be logged into your Google account).
  • We do NOT send any data to the server of any third party.
  • We are very happy to read and reply to your comment.

Balloon Flying

Bubble Up – được phát triển mang hình tượng dân gian Việt Nam vào game.

Phương pháp chơi rất đơn giản sử dụng hai phím “LEFT” và “RIGHT” để di chuyển sang trái hay phải, phím “UP” để tăng tốc độ, phím “DOWN” để giảm tốc độ. phím “SPACE” để bắt đầu hay restart lại game. với mỗi độ cao hệ thống sẽ tính điểm. Người chơi có được 3 quả bóng, cẩn thận nếu chậm vào chướng ngại khi bay bạn sẽ nổ 1 quả bóng, sau 3 lần nổ trò chơi sẽ kết thúc

Với các điểm số đạt được bạn có thể post lên Facebook hoặc Twitter để khoe với bạn bè.

!!! :  Trò chơi có thể gây nghiện

Cài đặt

Quyền riêng tư!

  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản Google (do đó, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Google của bạn).
  • Chúng tôi không gửi bất kỳ dữ liệu đến máy chủ của bất kỳ bên thứ ba.
  • Chúng tôi rất vui đọc và trả lời bình luận của bạn.

mega888 apk