Xubala.com » Android »

Litte Boy RunLitte Boy Run

10-06-2016 | Post By Linh Le

oh-boov

Litte Boy Run

Little boy running, jumping, dodge to avoid the animals forward.
– Tap left to dodge.
– Tap right to jump.

oh-boov

Litte Boy Run

Cậu bé chạy, nhảy, né tránh các vật về phía trước.
– Tap trái để né tránh.
– Tập đúng để nhảy.

Setup

Download on play store

Cài đặt

Download on play store

mega888 apk