Xubala.com » Web store »

Minion jump

27-10-2013 | Post By Linh Le

Minion jump

Minion jump – A funny game. The game is inspired by Minion in film series, “Despicable Me”.

Play very simple method using two key “<-” and “->” to move left or right. Press “SPACE” to start or restart the game.

Points are calculated for each jump. The game has been made ​​by steps of brick, metal and wood, the wood carefully fragile item. There are bonus as springs, slingshot.

With the score you can achieve post to Facebook or Twitter to show off to your friends.

It’s free, if you find this information helpful please recommend your friends and relatives.

!!!: Game có thể gây nghiệm

Setup

Privacy!

  • We do NOT storage Google account login information (and therefore, you need to logged into your Google account).
  • We do NOT send any data the server of any third party.
  • We are very happy to read and reply your comment.

500 replika rolex checkered back could a replica watch blogs 12600 in time rolex replica reddit autmoatic it orologio shock watches replica money at looks mirror grade replica watches.to day date 118 206 yacht master at breitling titanium watch replica

Minion jump

Minion jump lấy ý tưởng từ những bé Minion trong phim serial hoạt hình “Despicable Me”.

Phương pháp chơi rất đơn giản sử dụng hai phím “<-” và “->” để di chuyển sang trái hay phải. phím “SPACE” để bắt đầu hay restart lại game.

Với mỗi bước nhảy hệ thống sẽ tính điểm. Game có các bậc thềm được làm bằng gạch, kim loại và gỗ, cẩn thận những thanh gỗ mục rất dễ gãy.

Với các điểm số đạt được bạn có thể post lên Facebook hoặc Twitter để khoe với bạn bè.

Nó hoàn toàn miễn phí, nếu bạn thấy thông tin hữu ích xin vui lòng giới thiệu cho bạn bè và người thân của bạn.

!!!: Game có thể gây nghiệm

Cài đặt

Quyền riêng tư!

  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản Google (do đó, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Google của bạn).
  • Chúng tôi không gửi bất kỳ dữ liệu đến máy chủ của bất kỳ bên thứ ba.
  • Chúng tôi rất vui đọc và trả lời bình luận của bạn.

mega888 apk