Xubala.com » Android »

Oh BoovOh Boov

08-07-2015 | Post By Linh Le

oh-boov

Oh Boov

It is a super-stupid bird.
Birds always fly up, tap to bird down.

oh-boov

Oh Boov

Nó là một chú chim ngu ngốc.
Chú chim luôn luôn bay lên, chậm vào màn hình để chú chim bay xuống.

Setup

Download on play store

Cài đặt

Download on play store

mega888 apk