Xubala.com » Web store »

Tetris Blitz 3DTetris Blitz 3D

30-04-2015 | Post By Linh Le

Tetris Blitz 3D

Tetris Blitz 3D

Tetris Blitz 3D brings your childhood favourite Tetris to the HTML5 platform, and does so in 3D! With a mere press of the left or right key, you can rotate the complete game area. Everything else is almost perfectly cloned from the two dimensional Tetris you have already played thousands of times. You manipulate the falling shapes by using the arrow and up keys with the aim of collecting them in the empty slots to form solid horizontal lines.

Tetris Blitz 3D

Tetris Blitz 3D

Tetris Blitz 3D mang lại trò chơi yêu thích thời thơ ấu phát triển trên nền tảng HTML5, và làm trong không gian 3D! Với cách chơi đơn thuần của các phím trái hoặc phải, bạn có thể xoay các khu vực trò chơi hoàn chỉnh. Bạn thao tác với hình dáng rơi bằng cách sử dụng các mũi tên và phím lên với mục đích thu thập chúng trong các khe trống để tạo thành hàng ngang khép kính.

Setup

Privacy!

  • We do NOT storage Google account  login information (and therefore, you need to be logged into your Google account).
  • We are very happy to read and reply to your comment.

Cài đặt

Quyền riêng tư!

  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản Google (do đó, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Google của bạn)
  • Chúng tôi rất vui đọc và trả lời bình luận của bạn.

mega888 apk