Xubala.com » Web design »

Thiết kế giao diện (Vietnamese language)Thiết kế giao diện

29-10-2013 | Post By Linh Le

Dịch vụ thiết kế giao diện website theo yêu cầu của Xubala cung cấp cho quý khách hàng các mẫu giao diện chuyên nghiệp, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng theo các quan điểm: chất lượng, thẩm mĩ, đơn giản, tinh tế hay theo quan điểm phù hợp chi phí. Không quan trọng website quý khách hàng là close source hay open source, hay liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

 • Đối với website open source (sử dụng mà nguồn mỡ như wordpress, joomla … ) hãy cung cấp thông tin về mã nguồn mà bạn sử dụng để chúng tôi phục vụ.
 • Đối với website close source (website tự code, hay một công ty nào đó phát triển) hay cung cấp cho chúng tôi giao diện mẫu của website đang sử dụng để chúng tôi phục vụ.
STT Qui trình thực hiện
01 Lấy thông tin và khảo sát tình trạng hiện tại của website.
Lên báo giá cho quý khách.
02 Dựa trên những gì quý khách yêu cầu ở Phiếu đặt hàng, chúng tôi sẽ lên 1 mẫu giao diện (1 hình JPG cho trang chủ, 1 trang nội dung), để quý khách xem trước.
03 Nếu quý khách chưa đồng ý, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của quý khách. Số chi tiết chỉnh sửa tối đa: 3 chi tiết/lần. Số lần chỉnh sửa tối đa: 3 lần/mẫu giao diện (lần chỉnh sửa sau chỉ được phép chỉnh sửa những gì liên quan đến lần chỉnh sửa trước). Nếu số lượng chỉnh sửa vượt quá giới hạn này thì tính tương đương việc viết thêm mẫu giao diện mới.
04 Sau khi quý khách đồng ý, nhân viên cắt giao diện sẽ cắt giao diện sang HTML và chuyển giao diện HTML thành giao diện cho mã nguồn website của khách hàng.
05 Chạy thử và bàn giao: nhân viên đồ họa sẽ chạy thử và bàn giao cho khách hàng

Dịch vụ đi kèm trong gói này:

 • Hỗ trợ xử lý hình ảnh đăng lên website và viết bài giới thiệu
 • Tối ưu hóa nội dung và các từ khóa liên quan để có thứ hạng tốt trên Google, Yahoo, Bing,…
 • Đăng ký vào Google, Yahoo, Bing và một số website tìm kiếm phổ biến,
 • Hướng dẫn sử dụng để khách hàng có cập nhật thông tin trên website của mình,

Dịch vụ thiết kế giao diện website theo yêu cầu của Xubala cung cấp cho quý khách hàng các mẫu giao diện chuyên nghiệp, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng theo các quan điểm: chất lượng, thẩm mĩ, đơn giản, tinh tế hay theo quan điểm phù hợp chi phí. Không quan trọng website quý khách hàng là close source hay open source, hay liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

 • Đối với website open source (sử dụng mà nguồn mỡ như wordpress, joomla … ) hãy cung cấp thông tin về mã nguồn mà bạn sử dụng để chúng tôi phục vụ.
 • Đối với website close source (website tự code, hay một công ty nào đó phát triển) hay cung cấp cho chúng tôi giao diện mẫu của website đang sử dụng để chúng tôi phục vụ.

 

STT Qui trình thực hiện
01 Lấy thông tin và khảo sát tình trạng hiện tại của website.
Lên báo giá cho quý khách.
02 Dựa trên những gì quý khách yêu cầu ở Phiếu đặt hàng, chúng tôi sẽ lên 1 mẫu giao diện (1 hình JPG cho trang chủ, 1 trang nội dung), để quý khách xem trước.
03 Nếu quý khách chưa đồng ý, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của quý khách. Số chi tiết chỉnh sửa tối đa: 3 chi tiết/lần. Số lần chỉnh sửa tối đa: 3 lần/mẫu giao diện (lần chỉnh sửa sau chỉ được phép chỉnh sửa những gì liên quan đến lần chỉnh sửa trước). Nếu số lượng chỉnh sửa vượt quá giới hạn này thì tính tương đương việc viết thêm mẫu giao diện mới.
04 Sau khi quý khách đồng ý, nhân viên cắt giao diện sẽ cắt giao diện sang HTML và chuyển giao diện HTML thành giao diện cho mã nguồn website của khách hàng.
05 Chạy thử và bàn giao: nhân viên đồ họa sẽ chạy thử và bàn giao cho khách hàng

Dịch vụ đi kèm trong gói này:

 • Hỗ trợ xử lý hình ảnh đăng lên website và viết bài giới thiệu
 • Tối ưu hóa nội dung và các từ khóa liên quan để có thứ hạng tốt trên Google, Yahoo, Bing,…
 • Đăng ký vào Google, Yahoo, Bing và một số website tìm kiếm phổ biến,
 • Hướng dẫn sử dụng để khách hàng có cập nhật thông tin trên website của mình,

mega888 apk