Xubala.com » Web store »

Tropical Fruit

11-12-2013 | Post By Linh Le

Balloon Flying

Tropical Fruit game was developed tropical fruits such as dragon fruit, durian …

The game is set as Vietnam countryside  – soundtrack song “bèo dạt mây trôi” along with images of fruit characteristic of the tropics is Vietnam as: dragon fruit, papaya, mangosteen, durian, ..
– The game is simple: use the keyboard to move left, right, up, to eat fruit, eat carefully to bomb, besides the bonus. participate in games for entertainment..

!!! :  Game can be addictive.

Setup

Privacy!

  • We do NOT storage Google account  login information (and therefore, you need to be logged into your Google account)
  • We do NOT send any data to the server of any third party.
  • We are very happy to read and reply to your comment.

Balloon Flying

Tropical Fruit một trò chơi được phát triển sử dụng hình ảnh của các trái cây nhiệt đới như: thanh long, sầu riêng …

Trò chơi có bối cảnh làm quê Việt Nam – nhạc nền bài hát “bèo dạt mây trôi” cùng với các hình ảnh trái cây đặt trưng của vùng nhiệt đới là Việt Nam như : Thanh Long, đu đủ, măng cụt, sầu riêng,…
– Cách chơi cũng đơn giản: sử dụng các phím di chuyển trái, phải, lên để ăn trái cây, cẩn thận ăn phải bom, bên cạnh có các bonus. cùng tham gia game để giải trí.

!!! : Trò chơi có thể gây nghiện.

Cài đặt

Quyền riêng tư!

  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản Google (do đó, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Google của bạn)
  • Chúng tôi không gửi bất kỳ dữ liệu đến máy chủ của bất kỳ bên thứ ba.
  • Chúng tôi rất vui đọc và trả lời bình luận của bạn.

mega888 apk