Xubala.com » Web store »

Untangle Puzzle game

27-10-2013 | Post By Linh Le

Untangle Puzzle game

Untangle Puzzle game – A simple game to judge. The task of the player is to move the vertices of the image after its edges do not intersect, after completion of the move, the player will play through a screen. Difficulty increases with screen will play. The game currently has 10 screens.

It’s free, if you find this information helpful please recommend to your friends and relatives.

Setup

Privacy!

  • We do NOT storage Google account  login information (and therefore, you need to be logged into your Google account).
  • We do NOT send any data to the server of any third party.
  • We are very happy to read and reply to your comment.

Untangle Puzzle game

Untangle Puzzle game – một trò chơi giải trí mang tính phán đoán. Phương pháp chơi rất đơn giản nhiệm vụ của bạn là di chuyển các đỉnh của các đa giác sao cho cách cạnh nối từ các đỉnh không cắt nhau. Game có 10 cấp độ từ 0 đến 9

Nó hoàn toàn miễn phí, nếu bạn thấy thông tin hữu ích xin vui lòng giới thiệu cho bạn bè và người thân của bạn.

Cài đặt

Quyền riêng tư!

  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản Google (do đó, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Google của bạn).
  • Chúng tôi không gửi bất kỳ dữ liệu đến máy chủ của bất kỳ bên thứ ba.
  • Chúng tôi rất vui đọc và trả lời bình luận của bạn.

mega888 apk