Xubala.com » Web store »

Article Rewriter

11-12-2013 | Post By Linh Le

Balloon Flying

Article Rewriter, một ứng dụng miễn phí giúp bạn viết lại một bài viết chất lượng và nhanh chống. Bài viết được viết nhanh bởi vì nó giúp bạn sắp xếp và tạo cấu trúc câu cho bài viết.
Sử dụng nói giúp bạn viết lại một bài hữu ích cho SEO. Quá trình sử dụng đơn giản, bạn chỉ cần viết lại câu dựa vào câu phía trước cần viết lại, sau đó công cụ sẽ tự động thêm câu đó thay cho câu cần viết lại.
Kết hợp tất cả các câu viết lại sẽ tạo cho bạn một bài viết mới chất lượng so với bài viết trước đó.

Cài đặt

Quyền riêng tư!

  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản Google (do đó, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Google của bạn)
  • Chúng tôi rất vui đọc và trả lời bình luận của bạn.
mega888 apk