Xubala.com » Web store »

Vietnam TV – Watch online TV channels.Việt Nam TV – Xem các kênh truyền hình trực tuyến.

25-10-2013 | Post By Linh Le

Viet Nam TV

Viet Nam TV – app on the app store first Web store was developed for Google Chrome web browser and operating system Chrome OS.

Applications built on the menu bar of the browser and run independently so you can exit the browser and the application will run. Applications are categorized into tabs by region, each channel group, visual logo help users more easily determine the intended channel.

It is free, if you found this information useful, please recommend to your friends, relatives.

Setup

  • Setup Google Chrome: Setup

Privacy!

  • We do NOT storage Google account login information (and therefore, you need to be logged into your Google account).
  • We do NOT send any data to the server of any third party.
  • We are very happy to read and reply to your comment.

Việt Nam TV

Việt Nam TV – hiện là ứng dụng xem TV thuần Việt đầu tiên trên kho ứng dụng Web store được phát triển cho trình duyệt web Google Chrome và Hệ điều hành ChromeOS.

Ứng dụng được tích hợp trên thanh menu của trình duyệt và chạy đọc lập do đó bạn có thể thoát trình duyệt mà ứng dụng vẫn chạy. Ứng dụng được phân thành các Tab theo từng khu vực, từng nhóm kênh, hình logo trực quan giúp người sử dụng dẽ dàng nhận biết kênh muốn xem.

Nó hoàn toàn miễn phí, nếu bạn nhận thấy thông tin này hữu ích hãy giới thiệu cho bạn bè, người thân.

Cài đặt

Các vấn đề về quyền riêng tư!

  • Chúng tôi KHÔNG lưu thông tin đăng nhập Google của bạn (và do vậy bạn cần phải được đăng nhập vào tài khoản Google của mình)
  • Chúng tôi KHÔNG gửi bất kỳ dữ liệu nào đến máy chủ của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Chúng tôi rất vui được đọc và trả lời các nhận xét của bạn.

mega888 apk